AQUADAY MERAT – آکوادی مرآت

خانواده بویایی: بادامی، وانیلی

نت اولیه:  زیره، ترنج، گل آفتاب پرست

نت میانی: اسطوخودوس، بادام تلخ، گل یاس

نت پایه: چوب صندل، وانیل، کهربا

توضیحات

نوای محو موسیقی از تالار به گوش می‌رسد. برای آخرین بار در آینه خود را برانداز می‌کند. به زودی در معرض قضاوت خواهد بود. آیا همه چیز بر وفق مراد پیش خواهد رفت؟ مرد درون آینه لبخند می زند و مشت بسته اش را آرام در برابر خود می گشاید. در دستش، الماسی تراش خورده است که زیر نور مهتاب می‌درخشد. در دوردست توکایی می‌خواند. نگاهی به آن همزاد بی‌نقص و نگاهی به الماس می‌اندازد. لبخندی می‌زند و با اطمینان میان نورها و صداها قدم می‌گذارد.

 

آکوا دِی مِرآت همراه سرنوشت  ساز شما در دیدارهای رسمی است. رایحۀ اصیل آن با ترنج و زیره و گل آفتاب پرست آغاز می‌شود. آنگاه شیرینی یاس با تلخی بادام می‌آمیزد و شمیم مخملین اسطوخدوس طبع عمیق و باشکوه خود را به عطر می‌بخشد. در نت پایانی، شیرینی و گرمای وانیل در آمیزشی ماندگار با کهربا و چوب صندل می‌باشد.

این عطر مناسب فصل پاییز و زمستان است.

جدول ویژگی‌ها
خانواده بویایی

بادامی, وانیلی

نت اولیه

زیره, ترنج, گل آفتاب پرست

نت میانی

اسطوخودوس, بادام تلخ, گل یاس

نت پایه

چوب صندل, وانیل, کهربا

AQUADAY MERAT – آکوادی مرآت

AQUADAY MERAT – آکوادی مرآت