AQUADAY ATHALIA – آکوادی آتالیا

خانواده بویایی: گلی

نت اولیه: گل رز، تمشک

نت میانی: برگ مو، گل پیونی، یاس، فلفل صورتی

نت پایه: وانیل، چوب سدر، مشک ویرجینیا

توضیحات

روی مرز گذشته‌ای مه آلود و آینده ای ناشناخته، شاهدخت قلمرو شادمانی ابدی ایستاده است. در آسمان خورشید پشت حجاب ضخیمی از ابرهای خاکستری رو به افول می‌رود. در واپسین دم، زن بازوانش را چون سپری از مهر بالا می‌آورد و خود را در آغوش می‌گیرد. پرندۀ خفته در آشیان قلب بیدار می‌شود. حالا خورشید در درون اوست. ایمان به اینکه والایی ذاتی اش راه او را به سوی روشنی خواهد گشود. نامش ستوده باد: آتالیا.

 

آکوا دِی آتالیا گرم و شیرین است، چون زنی بی باک که به روح خروشان خود باور دارد. نت اولیۀ این عطر لطافت گل رز و شورانگیزی تمشک وحشی را می‌پراکند. در میانه، رایحۀ گل پیونی، برگ مو و فلفل صورتی شامه را می‌نوازد و پس از کمی تأمل، به نت پایانی می‌رسیم که در آن وانیل، مشک و چوب سدر پایداری عطر را تضمین می‌کنند.

این عطر با رایحه گلی مناسب برای چهارفصل سال است.

جدول ویژگی‌ها
خانواده بویایی

گلی

نت اولیه

گل رز, تمشک

نت میانی

برگ مو, گل پیونی, یاس, فلفل صورتی

نت پایه

وانیل, چوب سدر, مشک ویرجینیا

AQUADAY ATHALIA – آکوادی آتالیا

AQUADAY ATHALIA – آکوادی آتالیا